دسته : آموزش موتور

رانندگی با موتور در زمستان

رانندگی با موتور در زمستان

رانندگی با موتور در زمستان ؛ بااینکه در آخرین ماه از فصل سرد زمستان به سر می‌بریم و حتی از به اصطلاح چله زمستان نیز عبور کرده‌ایم اما هنوز هم...

کمتر از یک دقیقه