خلاصه کتاب دره موفقیت

کتاب دره موفقیت

خلاصه کتاب شیب اثر ست گودین

کتاب شیب اثر ست گودین که با نام دره موفقیت نیز شناخته می‌شود، یکی از کتاب‌های بسیار خوب در حوزه‌ی موفقیت است. در ادامه خلاصه‌ای از این کتاب ارزشمند آورده...

کمتر از 30 ثانیه