مشهد کلانشهری مذهبی است که امروزه به یکی از مهم ترین شهر های ایران تبدیل شده، این شهر مذهبی دومین شهر بزرگ ایران است که توانسته عنوان دومین شهر پرجمعیت...